حسین زاهدی

حسین زاهدی

حسین زاهدی، کارشناس گرافیک  که از سایت 1380 بصورت تخصصی روی طراحی فونت شروع به فعالیت کرده است.
فونت ایران نستعلیق یکی از محبوب ترین فونت هایی است که توسط ایشان طراحی و منتشر شده است.

صفحه اینستاگرام صفحه توییتر