مسلم ابراهیمی

مسلم ابراهیمی

مسلم ابراهیمی متولد 1358 از استان فارس شهرستان لارستان، کارشناس ارشد گرافیک و طراح فونت فارسی و همچنین مدرس دانشگاه می باشد.

تاپ فیس های طراحی شده توسط آقای ابراهیمی در سال های 1393 الی 1396 توانسته است چهره تایپوگرافی وب و برنامه های فارسی را بهبود بخشد.

صفحه اینستاگرام صفحه توییتر